15 de setembre de 2011

Dates de reunió inici de curs.

Divendres, 16 de setembre .......Educació Infantil P3
Dimecres,  28 de setembre .......Educació Infantil  P4 i P5
Dijous, 29 de setembre ............Educació Primària C.S. 5è i 6è
Dijous, 6 d'octubre  ..................Educació Primària C.M. 3r i 4t
Dilluns, 10 d'octubre  ...............Educació Primària C.I.  1r i 2n