10 d’octubre de 2011

PRIMER DIA DEL CURS!

Hem començat un nou curs donant a conéixer als nens i nenes el lema per aquest curs, la descoberta del tresor que hi ha dins nostre.


Les nostres reflexions es basen en una visió de la nostra societat:

La societat actual rendeix culte al cos.

Anem al gimnàs, intentem seguir una dieta sana, ens mirem si fem bona cara  si la nostra indumentària és correcta. Tot individu té una imatge exterior erò també un món interior. I, aquest, , condiciona la nostra faceta exterior, però sobretot, les nostres actituds.

Per això no podem viure sense preguntar-nos: Com som realment? Com ho podem descobrir? Com podem enriquir el nostre interior? Com afecta això en els meus actes i la meva relació amb els altres? Com podem percebre el sentit del sagrat?
Per donar resposta a aquestes i altres preguntes... aquest curs treballarem el valor de la transcendència amb el lema:

« D E S P L E G A  L A  T E V A  R I Q U E S A  I N T E R I O R » 


Vivim en un món on tot circula molt de pressa, on les lleis del consum i de la publicitat governen bona part del nostre dia a dia, on necessitem estar connectats permanentment amb espais exteriors : música, imatges, xarxes,… per això és important educar en la dimensió que suposa “sentir-se” i “escoltar-se”  un mateix.
La riquesa interior la podem trobar amb experiències que el nostre món, avui, no promou: els espais de silenci, la trobada amb la natura, la capacitat d’autoavaluació, el goig d’expressar-se sense paraules, la descoberta de la mirada de l’altre, descobrir la bellesa de les coses que ens envoten, aprendre a valorar les persones que es creuen en el nostre camí, no pel seu aspecte físic sinó  valorant les seves virtuts…  Aquestes són eines que ens permetran treballar el desplegament del valor de la interioritat.


Així el primer dia d'escola ens hem reunit tots per celebrar l'arribada del nou curs i fer participar als nostres nens i nenes del nou lema.

El simbolisme ha estat unes caixes que a mesura que s'anaven obrint ens permeten descobrir la nostra riquesa interior i en la última hem trobat un ventall que simbolitza el desplegament dela nostra interioritat.

Talment com unes nines russes que es van obrint i buidant deixant enrera les capes supercials fins a arribar a la més petita que no deixa de ser la més valuosa doncs tota ella és plena per dins igual que la riquesa interior de cadascun de nosaltres.