24 de gener de 2012

Speak with Gerry       DINÀMIQUES    
                    DE   
            CONVERSA


Us informem que durant el mes de gener de 2012 ja hem iniciat les classes orals d'anglès per a mares i pares:


Nivell alt:              DIJOUS de 21,00 a 22,30 hores

Nivell mitjà:          DIMARTS de 21,00 a 22,30 hores
La  valoració  inicial  és  totalment  positiva  i,  per aquest  motiu,  hem  decidit  OFERIR  UN  ALTRE GRUP de treball dedicat a aquelles persones que tenen  un  nivell  ELEMENTAL / BAIX  d’anglès


Nivell bàsic:          DILLUNS de 21,00 a 22,30 hores
Si esteu interessats en formar part d’aquests grups de conversa, i concretament del nou grup de nivell bàsic (que iniciarà les classes el dia 1 de febrer de 2012),  podeu comunicar-ho a qualsevol membre de la Junta.
PREU ACTIVITAT: 18€ mensuals