10 de febrer de 2012

AUDICIONS ESCOLARS


AUDICIONS ESCOLARS- ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA                                            8 FEBRER 2012

OBJECTIUS:
Donar a conèixer els instruments en directe: la flauta travessera, l’oboè, el clarinet, el saxo, la trompeta, el trombó, el violí, la viola, el violoncel, el contrabaix, el piano, la guitarra, i diversos instruments de percussió ...com són?  a quina família pertanyen? quin so tenen? Quines diferències o semblances hi ha entre uns i altres?  On es poden aprendre a tocar ?
Treballar  continguts diversos: les qualitats del so, característiques formals d’alguna peça, anècdotes sobre algun compositor,  tipus d’agrupacions musicals...tot  aprofitant la interpretació que ens faran alumnes de l’escola, tant individualment com en grups.

PROCEDIMENT:
Alumnes de l’escola de música ens oferiran les seves interpretacions de manera individual i en grup, per a que els nens vegin el com sona cada instrument individualment i el com sonen en diferents agrupacions, duos, trios, orquestra, conjunt de vent, etc.
Un personatge anirà fent les preguntes pertinents per a que es vagin descobrint les diferents característiques de cada instrument, peces...a la vegada que proposarà algun joc al públic per veure les seves habilitats reconeixent sons.
En cada sessió s’adaptaran el continguts a les edats del públic.