6 de setembre de 2012


FUNDACIÓ PRIVADA MARE DE DÉU DEL CARME DE BELLPUIG

CENTRE CONCERTAT PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA

 
 
CURS 2012-2013

Com ens organitzem?

 
Benvolgudes famílies:


Aquest document intenta aportar informació bàsica sobre el funcionament i organització del proper curs 2012-2013ü Inici de curs:

 Comencem el curs el dia 12 de setembre

L’horari de l’escola és: de 9 a 13h i de 15 a 17h. Recordeu que el timbre sona 5 minuts abans de les entrades ( 9h del matí  i 3h de la tarda) per tal que es puguin començar puntualment les classes.

 
ü Entrades i sortides

 
Tant les entrades com les sortides es faran per l’entrada principal. Les famílies podreu acompanyar els vostres fills/es fins la porta Vedruna i recollir-los a les hores de sortida al mateix lloc.

Els infants d’Educació Infantil a l’hora de recollir-los serà la mestra qui els cridi i us els lliuri a la mà.

Els alumnes de primer surten sols, és important que durant els primers dies esteu atents a les sortides perquè no es trobin perduts.

De segon fins a sisè sortiran per la rampa acompanyats per un professor/a. ( El primer dia de curs i només aquest dia,  es realitzarà  l’entrada per la rampa per facilitar-los la pujada a la classe a l’anar més carregats)

 
“Us recordem que la puntualitat és un bon hàbit a desenvolupar, tant a l’hora d’arribar com a la de marxar. Els infants agraeixen arribar i marxar juntament amb els seus companys/es i, no ser sistemàticament els últims.

 
Altres informacions:


ü Malalties: Cal notificar qualsevol problema de tipus mèdic que tinguin els vostres fills/filles. En cas de petites malalties contagioses (conjuntivitis, varicel·la …), els infants no poden venir a l’escola fins que estiguin recuperats.

En cas que hagi de prendre algun tipus de medicació, en horari escolar, caldrà que ompliu un full que us facilitaran a recepció.


ü Cal fer revisions periòdiques dels cabells dels vostres fills/es per comprovar si tenen llèmenes o polls. En cas de tenir-ne s’haurà de dur a terme el tractament adient.


ü Accidents : Quan un alumne/a es faci mal, en horari escolar, en primer lloc es trucarà a la família, en cas de no trobar-la  en cap dels números de telèfon que ens heu facilitat, l’escola trucarà al CAP, però recordeu que no els podem portar en els nostres vehicles particulars.


ü Menjador escolar: Caldrà avisar si el nen o nena pateix alguna alèrgia alimentària o si ha de fer  alguna dieta especial.

Cada nen/a haurà de portar un necesser, amb un raspall de dents i el dentifrici.

Cada trimestre es lliurarà un informe perquè pugueu saber els hàbits del vostre fill/a en aquest espai.
 

ü Estudi : L’escola facilita als nens/es que es queden a dinar poder fer els deures o tasques escolars , des de les 14:00h fins a les 14:45h, amb la supervisió d’un professor/a de l’escola. Els alumnes de segon han de portar quaderns de matemàtica (càlcul, problemes…), llenguatge ( ortografia, cal·ligrafia…).
 

ü Festes i Pastoral : Recordeu que esteu convidats a totes les festes que celebrem a l’escola i participar en les Eucaristies.
 

ü Xandalls i bates: Per tal d’evitar pèrdues o confusions amb els xandalls i les bates, us demanem si us plau, que ho marqueu amb el nom del nen o de la nena.


ü Reunions, entrevistes i informes. A l’iniciar el curs hi haurà les reunions de cada classe amb el seu tutor. Al segon trimestre es realitzaran les entrevistes personals i al finalitzar el curs les tutories individuals per l’entrega de notes, éssent possible i convenient concretar una entrevista personal sempre que sigui necessari.


A Educació Infantil es lliuraran dos informes a les famílies, un a l’acabar el primer trimestre i l’altre al finalitzar el curs.

A Educació Primària seran tres els informes que s’entregaran a les famílies, un a cada trimestre.
 

ü Material. Les famílies hauran d’aportar 30€ per material divers, repartit amb tres pagaments.

 
ü Sortides i colònies. Els pagaments es faran directament al Banc. Hi ha la possibilitat de pagar les colònies en dos terminis.

   

Aquesta informació restarà penjada al llarg del curs al blog de l’escola.

“carmebellpuig.blogspot.com”

 

Salutacions

Equip docent