18 d’octubre de 2012

LLISTAT COMPTES ANUALS CURS 2011-2012

CONCEPTE
COMPTES
DESPESES
INGRESOS
PARCIAL
SALDO TOTAL
LLIBRES
Compres de Llibres
24.614,93

-24.614,93

Venta de llibres

27.775,48
27.775,48
3.160,55 €
ACTES LÚDICS
Nadal
427,04

-427,04
Basquet Lleida
48,25
45,00
-3,25
Sortida Circ
536,80
512,00
-24,80
Final de Curs
2.259,34
3.352,61
1.093,27
638,18 €
LOTERIA
Despeses Loteria
2.564,49

-2.564,49
Venta participacions

950,00
950,00
Gestió Premi

4.003,05
4.003,05
2.388,56 €
ORLA/REVISTA
Despeses confecció
1.723,56

-1.723,56

Ingresos publicitat

1.535,00
1.535,00
188,56 €
GENERAL
Int. Comptes Bancs

1,71
1,71
Despeses Assossiacions
215,64

-215,64
Col.laboracions Escola
2.726,36

-2.726,36
Subvenció Ajuntament (formació)

200,00
200,00
Professor Natiu d´Anglés
6.752,00

-6.752,00
Quota AMPA

6.117,00
6.117,00
Material Escolar i Varis
216,13

-216,13
3.591,42 €
GUARDERIA
Nómina Monitores
2.155,00

-2.155,00
S.Social Monitores
1.838,67

-1.838,67
Material Guarderia
0,00

0,00
Subvencions Generalitat

0,00
0,00
Aportacions Pares

1.946,00
1.946,00
2.047,67 €
EXTRAESCOLARS
Nómina Monitores
6.020,00

-6.020,00
Material
0,00

0,00
Altres despeses
30,00

-30,00
Subvencions Generalitat

0,00
0,00
Quotes Pares

7.185,06
7.185,06
1.135,06 €
XANDALLS
Compra
1.388,68

-1.388,68

Venta

60,00
60,00
1.328,68€
RESULTAT FINAL……..
1.494,70 €