10 de desembre de 2012> Recordem a tots els usuaris que hem de respectar els espais d'aparcament i el sentit de circulació.


>Tots nomes aparquem per "un moment" no dona a dret a fer-ho malament.

> Respectem l'aparcament dels minusvàlids