3 de setembre de 2013

L'adaptació

Què poden fer els pares per ajudar els seus fills a adaptar-se a la llar d’infants?
No hi ha receptes màgiques que garanteixin la immediata adaptació dels nens a la llar d’infants. Es tracta d’un procés individual, cada nen tindrà el seu propi ritme, atenent les seves necessitats i experiències prèvies.
Els pares són un factor importantíssim que facilita i dinamitza l’adaptació.
A continuació us suggerim algunes pautes que poden ajudar els nens a trobar-se més tranquils i segurs.

  • Ser respectuosos amb la seva incorporació progressiva.
  • Procurar que els nens/es vinguin relaxats i tranquils.
  • Permetre que portin algun objecte de casa que els doni seguretat (ex: xumet, una nina…).
  •  Anar adaptant els ritmes de son, hàbits alimentaris i petites rutines que seguiran a la llar.
  •  No parlar mai de l’escola en termes negatius. Ex “allà aprendràs a menjar!”, “si no et portes bé et portaré a la llar”.
  • Acomiadar-se cada dia i recordar-los que més tard els vindran a buscar.
  • No allargar excessivament els comiats.
  • Mantenir una relació oberta amb les educadores i comentar amb la tutora si s’ha notat algun canvi en el nen/a.
Cal educar l'infant, no per l'home que serà demà, sinó pel nen que és avui.
J.J. ROUSSEAU