20 d’octubre de 2013

Cooperativa de llibres a l'escola


   Benvolguts Pares i Mares de l’escola,

Aquest any a l’Assemblea General Anual de l’AMPA prevista pel proper 21/10/2013 a les 21h,  parlarem de la Cooperativa de Llibres, un tema pel que estan interessades moltes famílies amb la voluntat d’un estalvi econòmic i del no malbaratament de recursos.
A continuació us presentem les bases del projecte que amb més detalls us explicarem a la reunió.
Si esteu interessats en aquest tema no hi podeu faltar, necessitem la vostra col·laboració, aportació punts de vista i suggeriments.

PROJECTE DE REUTILITZACIÓ I SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT
(Cooperativa de llibres a l’escola)
General:
El projecte és un pla per aprofitar i reutilitzar els llibres de text que els alumnes de l’escola han d’adquirir. L’organització i gestió correspon a la Junta de l’Ampa d’acord amb les propostes de la Comissió de Reciclatge de Llibres, i amb estreta col·laboració amb l’escola.

Objectius:
El projecte té un objectiu pedagògic que busca la implicació de pares i mares, mestres i alumnes, en la feina comuna de conservar amb respecte i solidaritat un material d’ús comunitari, alhora que ens sensibilitzem de cara a la preservació del medi ambient, a més de l’estalvi econòmic familiar ja que es pagarà un quota de lloguer per llibre.

Funcionament:
Els alumnes que podran adherir-se al programa cooperatiu hauran de ser socis de l’Ampa i cursar des de 3r fins a 6è, perquè els cursos anteriors utilitzen material fungible.
El primer any d’adhesió el soci pagarà la totalitat del cost dels llibres, i els anys posteriors la quota de lloguer, que s’estima sobre el 20% del preu de cada llibre.
Els alumnes adherits al programa han d’agafar lots de llibres complerts (Català, Castellà, Matemàtiques, Àngles, Medi i Religió).
Els quadernets,  fitxes, i llibres de lectura es cosideren material fungible i els haurà d’assumir cada família.

Comissió de Reciclatge:
Estarà formada per 4 ó 5 persones, entre les quals hi haurà un membre de l’Ampa que doni fe de la gestió i un membre de l’equip directiu/docent que es comprometi a treballar durant 4 anys amb el mateix material reciclable, adequant els procediments de treball al reciclatge (no subratllar, no escriure, ni dibuixar).

Les funcions d’aquesta comissió són:
. Control dels alumnes que fan ús del programa.
. Identificació de cada llibre, etiquetatge, control, seguiment per quines mans passa, (tipus biblioteca).
. Recollida, revisió i manteniment dels llibres a final de curs.
. Determinació, segons l’estat dels exemplars, de les reposicions que cal fer.
. Distribució dels llibres al inici de curs.

ES REQUEREIX LA COL·LABORACIÓ D’UN MÍNIM DE VOLUNTARIAT per a realitzar la tasca de revisió de llibres a final de curs, preparació dels llibres pel curs següent i folrar llibres.

Estic interessat en adherir-me al programa?   SÍ     NO
Estic interessat en formar part de la comissió de reciclatge?   SÍ    NO
Estic interessat en col·laborar amb la comissió per folrar, revisar i preparar llibres?   SÍ    NO
(Encercleu la vostra resposta i torneu el full)

Moltes gràciesMembres Junta Ampa, Col.legi  Mare de Déu del Carme