1 d’abril de 2014

160è Aniversari de la nostra escola

19 DE MARÇ DIADA DE SANT JOSEP
160è ANIVERSARI DE L'ESCOLA MARE DE DÉU DEL CARME DE BELLPUIG
A la Sala Les Fonts hem fet un acte per commemorar el 160 è aniversari de l'inici de la nostra escola i hem recordat les nostres arrels.

La nostra història comença pels voltants del 1845 quan Jaume Ripoll, canonge de Vic i fill de Bellpuig, preocupat per elevar el nivell d'instrucció i cultura religiosa del poble i proporcionar educació i instrucció a les nenes, es planteja la possibilitat de portar un grup de germanes perquè duguessin a terme aquesta tasca, compartint així aquest projecte amb mossén Josep Miró, també canonge de Vic.

Jaume Ripoll deixa tpots els seus béns per fer possible aquesta fundació: la casa del carrer Sant Roc, cinc parcel·les de terra de conreu en diferents indrets i una quantitat en metàl·lic pel manteniment de les germanes i l'ensenyament gratuït de nenes pobres.

En morir Jaume ripoll, el seu cosí Mn. Miró va parlar amb Joaquima de Vedruna de la proposta del seu cosí, qui delegà en la germana Veneranda Font doncs la seva salut ja era molt precària.

Parlaren després amb el rector de Bellpuig, MN. Baltasar Alzamora qui es comprometé a pagar 70 lliures cada any mentre visqués i mil lliures en el moment de la seva mort.

Després de parlar amb l'alcalde de la vila qui acollí molt positivament la seva proposta , el dia 19 de març del 1854, comptant amb la col·laboració i entusiasme de tot el poble, s'inicià l'activitat escolar de Germanes Carmelites de la Caritat al poble de Bellpuig.

Les primeres germanes que formaren part d'aquesta comunitat foren: Eugènia Molist de 27 anys, com a professora, la mestra germana Maria Saborit de 23 anys i l'ajudant germana Assumpta Pol de 26 anys.

Així doncs, L'escola Vedruna de Bellpuig, de titularitat pública en els seus orígens, va ser possible gràcies a la confluència de quatre coordenades:
  1. l'existència del llegat econòmic d'un eclesiàstic
  2. la cooperació parroquial
  3. la voluntat de l'Ajuntament i
  4. el tarannà pràctic de la congregació de germanes Vedruna

Celebrem doncs el 160 è aniversari de la nostra escola, agraint el caràcter emprenedor de Joaquima de Vedruna i de tots aquells que han fet possible els inicis i la continuïtat de la nostra escola.

Agraïm a la germana Àngels Mestre els seu recolzament personal i incondicional al bon funcionament de l'escola