5 de juny de 2014

Manifest SOM ESCOLA


El Consell Escolar del nostre centre reunits, el dimecres 4 de juny de 2014, va decidir adherir-se al manifest:

Les entitats que formem Somescola.cat tornem, després de gairebé dos anys, a la 
plaça de Sant Jaume, símbol del nostre Govern, per afirmar ben fort i més convençuts 
que mai: 
Per un país de tots, l’escola en català! 
Ho fem avui, dia 10 de desembre, Dia Mundial dels Drets Humans, per exigir que el 
català, llengua pròpia de Catalunya, ocupi a les nostres escoles el lloc que li correspon 
i continuï essent la llengua vehicular dels aprenentatges. 

AFIRMEM 
• Que considerem l'ensenyament un element clau de país i per això refermem el 
nostre compromís per una escola catalana, de qualitat, equitativa, que tingui ben 
present la cohesió social i que tendeixi a l'excel·lència. 
• Que les llengües no han de ser mai percebudes com un problema, sinó com una 
oportunitat. Volem que, en acabar els seus estudis obligatoris, l'alumnat de 
Catalunya sigui, com a mínim, trilingüe. Això vol dir que sigui competent –i que ho 
demostri– en català, castellà i una altra llengua estrangera. En el món global en què 
vivim, el coneixement de llengües ens obre portes i ens fa competitius. 
• Que separar l'alumnat de les nostres escoles per raons lingüístiques seria un error 
pedagògic molt greu que comportaria riscos molt elevats de fractura social. 
• Que és al nostre Parlament a qui correspon, d'acord amb les seves competències, 
dissenyar el model educatiu que es consideri més idoni per assolir els millors 
resultats i que és al Govern a qui correspon fer complir les lleis del Parlament. Per 
això, Somescola.cat demana al nostre Govern que no cedeixi en cap dels aspectes 
que s'expressen al títol II de la Llei d’educació de Catalunya (LEC), pel que fa a la 

política lingüística, i li recorda que compta amb el nostre suport per defensar-los. 

SUBRATLLEM 
• Que l'avantprojecte de la nova Llei d'educació (LOMCE) del ministre Wert és 
inacceptable a Catalunya, perquè proposa una contrareforma educativa retrògrada, 
recentralitzadora, harmonitzadora, inútil i que no serveix per preparar l'alumnat 
català per fer front als reptes que la situació actual planteja. 
• Que l’avantprojecte de llei esmentat representa una ofensiva global contra la 
possibilitat d'establir currículums adequats a la nostra realitat, conculca la capacitat 
del Parlament de Catalunya per decidir sobre el model educatiu i no respecta el que 
ha legislat el nostre Parlament a partir d'un amplíssim consens polític i social. 
· Que l'obsessió malaltissa i preconstitucional del senyor Wert envers la llengua
catalana es concreta a equiparar-la a la categoria d'«Especialitat» –al mateix nivell 
que la tercera llengua estrangera–, anima a obrir definitivament la porta a la 
segregació de l'alumnat per motius de llengua dintre del mateix centre educatiu i 
preveu la subvenció de centres de titularitat privada que s'avinguin a fer 
l'ensenyament en castellà. 

EN CONSEQÜÈNCIA 
• Somescola.cat manifesta el seu rebuig frontal a aquest projecte de llei (LOMCE) i 
constata que la gravetat del moment és màxima. Mai ningú no s'havia atrevit a 
proposar-nos que esborréssim 35 anys d'escola democràtica catalana, avalada i 
reconeguda com una experiència d'èxit. 
• Somescola.cat demana al nostre Govern la màxima contundència en la defensa 
d'un patrimoni pedagògic que hem construït entre tots. 
• Somescola.cat es compromet a continuar treballant units, la societat civil i tots els 
centres escolars i educatius de Catalunya, en defensa de la nostra escola, que és 
garantia de futur per als nostres joves i per al país sencer. 
PER UN PAÍS DE TOTS, L’ESCOLA EN CATALÀ! 

El grup promotor de Somescola.cat està format per les entitats següents: 
Agrupació Escola Catalana (AEC), Associació d'Amics de la Bressola, Associació de Mestres Rosa Sensat, Associació Diomira, Centre UNESCO de Catalunya – Unescocat, Centre Internacional Escarré per a les minories ètniques i les nacions (CIEMEN), Consell de la Joventut de Barcelona, Consell Nacional de la Joventut, Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana (CAL), CCOO de Catalunya, Federació d'Associacions de Pares i Mares 
d'Alumnes de Catalunya (FAPAC), Federació d'Associacions de Pares d'Alumnes 
d'Ensenyament Secundari de Catalunya (FAPAES), Federació Catalana d'Associacions i Clubs UNESCO (FCACU), Federació d'Organitzacions per la Llengua, Federació d'Ensenyament de CCOO de Catalunya, Federació d'Ensenyament USOC, Federació Moviments Renovació Pedagògica de Catalunya, FETE – UGT, Fundació Escola Cristiana de Catalunya, Institució Escola CIC, Institut d'Estudis Catalans (IEC), Intersindical – CSC, La Bressola, Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, Òmnium Cultural, PEN Català, Plataforma de Professors de Català de Secundària, Plataforma pel Dret Decidir (PDD), Plataforma per la Llengua, Tallers per la Llengua, Taula per la Infància i l’Adolescència a Catalunya (TIAC), UGT de Catalunya, USTEC - STES, Xarxa d'Entitats Cíviques i Culturals dels Països Catalans, Xarxa d'Escoles Associades a la UNESCO.