15 de setembre de 2014


EXTRAESCOLARS CURS 2014-15

Retornar les inscripcions el divendres 19 de setembre


Iniciem un  nou curs amb moltes ganes i diferents propostes per gaudir a l’escola.
Podeu triar d’entre aquestes activitats la/les que més us interessin, tenint en compte que les activitats duren TOT EL CURS.

PROPOSTES
LÚDICO-PEDAGÒGIQUES
Robòtica:
Etapa: Ed. Primària
Horari: els dilluns de 5h. a 6:30h
Preu: 37€ al mes.


Cantem, dansem i juguem amb la música:
Etapa: Ed. Infantil i Cicle Inicial de Primària. (P3, P4, P5, 1r i 2n)
Horari: els divendres de 5h. a 6h
Preu: 30€ el trimestre .

Mecanografia:
Etapa: Ed. Primària (3r,4t,5è i 6è)
Horari: els dijous de 5h. a 6h
Preu: 36€ al trimestre.

Speak English better!!
Etapa: Ed. Infantil i primària
Horari: de 14:00h. a 14:45h
Dilluns p3, p4, p5
Dimarts 1r i 2n,
dimecres 3r i 4t,
dijous 5è i 6è
Preu: 30€ al trimestre.


 Permanències i tallers, cada dia de 5 a 7h. (des de P3 fins a 2n)

Preu: 40€ al mes, també es poden apuntar per dies.

PROPOSTES ESPORTIVES
Per participar en qualsevol de les activitats esportives cal omplir la fitxa següent i l’autorització.

Nom complet:                                                
Curs:
Data de naixement:                                                     
DNI:
Telèfons de contacte:
e-mail:
Núm. De compte:

El pagament de les activitats es farà per trimestre inscrit, si es desapunta un cop iniciat el trimestre també es cobrarà.
Núm. Targeta sanitària (4 lletres + 10 números):       

AUTORITZACIÓ :

En/na............................................................ autoritzo
al meu fill/a.....................................................
a participar de les activitats esportives extraescolars.
      
 Firma Pare                                        Firma Mare

ACTIVITATS PER PRIMÀRIA:

Fútbol sala
Etapa: Ed. Primària (de 3r a 6è)
Horari: Dimarts de 5h a 6h
Preu: 8€ al mes (Es cobrarà cada trimestre 24€)


 Expressió corporal i dinàmiques de grup. TEATRE

Etapa: Ed. Primària (tots els cursos)
Horari: Dimecres de 5h a 6h
Preu: 8€ al mes (Es cobrarà cada trimestre 24€)

Patinatge:

iniciació: per a iniciar-se en el patinatge. Cal tenir patins, casc i proteccions.
Avançat: per a aquells que ja saben patinar.

Els grups els farem el primer dia depenent del nivell de cada alumne.

Etapa: Ed. Primària (tots els cursos)
Horari: Divendres de 5h a 6h
Preu: 8€ al mes (Es cobrarà cada trimestre 24€)

Jocs esportius:
Etapa: Ed. Primària Cicle Inicial (1r i 2n)
Horari: Dijous de 5h a 6h
Preu: 8€ al mes (Es cobrarà cada trimestre 24€)

ACTIVITATS  PER EDUCACIÓ INFANTIL:

Psicomotricitat 
Etapa: Ed. Infantil (p3, p4, i p5)
Horari: Dimecres de 5h a 6h
Preu: 8€ al mes (Es cobrarà cada trimestre 24€)

ACTIVITATS  NOMÉS PER AL 3R TRIMESTRE:

La bici, quin vici!
Etapa: Ed. Primària (de 4t fins a 6è)
Horari: Dilluns de 5:15h a 7:15h
Preu: 10€ al mes (Es cobrarà cada trimestre 30€)


Es possible que durant el curs es proposin altres activitats per realitzar durant el cap de setmana, en aquests casos lliurem les inscripcions i tots els alumnes poden participar-hi.

Correu de contacte: mseres2@xtec.cat (Alba Serés)