14 de novembre de 2014

Auxiliars de Conversa, una experiència enriquidora i única


Novament la nostra escola aposta per profunditzar en la llengua anglesa. La tasca dels auxiliars de conversa és donar suport lingüístic a les activitats programades pels mestres d’anglès i així desenvolupar les competències comunicatives i lingüístiques de l’alumnat.

Els auxiliars de conversa a la nostra escola són un recurs de primer ordre per a estimular l’aprenentatge de llengües i el coneixement d’altres cultures i altres formes d’entendre el món. Un recurs que també beneficia moltíssim a les famílies acollidores i als seus fills perquè conviuen amb els auxiliars, conversen en altres llengües i això esdevé una habilitat bàsica i transversal per a l’estudi i creixement personal.

Des de l’escola donem les gràcies a totes les famílies acollidores i us convidem a participar d’aquesta experiència.