15 de novembre de 2011

1a. TROBADA FEAC: 25 DE NOVEMBRE


Què pot arribar a ser un conflicte?
"Una baralla de pati entre dues nenes de primària no hauria de ser un conflicte a classe, ni la mestra hauria permetre que incidís en l'aprenentatge ..." Pensa la Tere. Però sap per experiència , com a mestra i com a mare, que a vegades el que sembla una "bestiesa" pot acabar essent un autèntic conflicte.
Surt del despatx de coordinació de primària, i va a trobar la Cinta, la mestra que ha tingut l'incident a la seva classe.
La troba acabant de recollir materials a l'aula.
- Hola Cinta, t'ajudo a recollir? Deus estar cansada, en acabar la jornada... i després parlem un moment de l'Alba i la Cristina.
- Com? Ja t'ha arribat a tu això?
- Precisament vinc a parlar-ne. M'ho expliques, si us plau?
- Doncs mira, una rucada entre criatures: dues nenes es barallen al pati, i no en volen parlar quan entren a classe i els convido a fer-ho. Aleshores decideixo deixar-ho per tractar-ho divendres a l'Assemblea de classe. Ara, s'han estat les dues emmurriades tota la tarda!
- I pel que sé, encara estan enfadades. Es veu que havien quedat per avançar el treball sobre "els mamífers" a casa de la Cristina, i la mare de l'Alba ha trucat per dir que no hi pot anar de cap manera, però que no vol que això incideixi negativament en el seu rendiment... i que en vol parlar amb nosaltres. Li he dit que demani entrevista. Això et venia a dir. Demà tens la trucada o la nota a l'agenda. Si et sembla que et cal, la preparem plegades.
La Cinta roman uns segons callada. Fa anys que és mestra, i sap que les petites topades del dia a dia cal aturar-les a temps perquè no esdevinguin un conflicte. I que la millor manera de resoldre-les no és endegant un procés "policial" de recerca de la veritat sobre el que ha passat, sinó guarint sentiments ferits i estimulant l'empatia. En això, ella n'és mestra!
- Saps què?- diu finalment.- Em sembla que el mateix que els dic a les criatures és el que els diré als pares: A l'escola estem per educar, i aquests petits conflictes són magnífiques oportunitats perquè els adults mostrem aquells valors dels que tant sovint parlem.
- Ets estupenda, Cinta! Estic segura que els pares t'entendran. Són molt bona gent i, a més, fa anys que venen al FEAC!

Qüestions per l diàleg
1
Un conflicte entre nens petits, no és un viscut com un "petit conflicte" entre ells. Demanem respecte als nostres fills i alumnes, però fem nosaltres l'esforç de tractar-los realment amb respecte (per la seva persona, pels seus sentiments)?
2
Quan estem davant d'un conflicte dels fills o alumnes, què fem més sovint? Intentar dilucidar culpabilitats O promoure que els implicats reconeguin els sentiments i trobin maneres de resoldre'l?
3
La nostra manera de fer és model per a les criatures: ens comportem amb prou respecte amb els infants, amb les diferents persones que integrem la comunitat educativa i entre nosaltres, els adults?

El programa FEAC és una iniciativa de l’Escola Cristiana de Catalunya (amb la col·laboració de la CCAPAC) per afavorir la relació família escola en el centres educatius