6 d’octubre de 2013

C C A P A C

confederació cristina
d'Associacions de pares i mares
d'Alumnes de Catalunya

Davant un nou curs escolar

Sovint, molts estudiants no acaben d’aconseguir resultats satisfactoris en els seus estudis i, en molts casos, el motiu no és la falta de capacitat intel·lectual, sinó la manca d’organització personal i el desconeixement de les tècniques i recursos que poden facilitar el treball diari d’aprendre.

Els estudiants tenen una matèria bàsica prèvia a les matèries curriculars que han d’aprendre: són les tècniques d’estudi. Si aquestes es desconeixen o no es dominen es multipliquen l’esforç i el temps necessaris per aprendre els continguts.

Les tècniques d’estudi són dreceres que faciliten l’aprenentatge i fan que amb un estalvi de temps i esforç els resultats d’un treball siguin millors. Cal dir però, que és inútil parlar de tècniques, si primer no hi ha l’hàbit de treball. És a dir, que per aplicar aquestes tècniques l’estudiant s’hi ha d’implicar.
Els factors indispensables per estudiar
Se’n poden esmentar almenys tres:

- tenir actituds i motivacions,
- envoltar-se d’unes condicions ambientals favorables (emocionals i físiques), i
-ajudar-se de tècniques i recursos adients i d’una planificació i organització del treball.

Les actituds i motivacions
Les actituds i motivacions serioses que l’estudiant ha de tenir són: el convenciment que amb l’estudi es pot créixer intel·lectualment i com a persona, i que s’està construint el seu futur professional. Quan aquestes actituds es donen, s’adquireix força moral per vèncer les dificultats que aniran sorgint en la seva etapa de formació.

Els estudiants han de saber que la motivació personal, l’hàbit de treball, la voluntat, l’autodisciplina i el coneixement de les tècniques d’estudi són tan importants com la pròpia capacitat intel·lectual a l’hora de sortir-se’n en els estudis. Quan manca algun d’aquests factors, probablement, els rendiments seran baixos i fins i tot es pot arribar al fracàs escolar. Els pares han d’inculcar als fills aquestes actituds i motivacions amb un tarannà positiu.

Condicions emocionals
És molt important tot allò que envolta un estudiant a nivell emocional: l’ambient familiar i la seva adaptació escolar i social. La qualitat del seu treball i l’èxit dependran, en gran mesura, de les motivacions que rebi de la família, de les relacions que tingui amb els seus professors, de la seva autoestima i de la seva capacitat per saber viure en un ambient relaxat que afavoreixi la seva estabilitat emocional, la seva concentració i l’harmonia establerta en la seva vida quotidiana.

Condicions ambientals físiques que afavoreixin l’estudi.

 • el lloc d’estudi, que ha de ser personal, està endreçat i ventilat, i sempre el mateix;
 • la taula, prou espaiosa i endreçada;
 • la cadira, sense excessos de comoditat, amb el respatller recte;
 • un mobiliari suficient, per tenir a ma tot el material escolar i els llibres de consulta;
 • el silenci, imprescindible per aconseguir una bona concentració, res d’estudiar amb música i sorolls;
 • la temperatura, que sigui agradable, ni massa fred, ni massa calor, al voltant dels 20 graus. 1
 • la il·luminació, amb un llum de sobretaula situat a la part contrària de la ma en que s’escriu per evitar fer-se ombra a l’escriure.
 • l’estat emocional, seure a estudiar lliure de preocupacions, amb la ment relaxada, sense que hi hagi motius per perdre la concentració.

Els pares han d’afavorir un ambient de silenci a casa mentre s’estudia. Evitar la televisió, el telèfon, demanar-los de fer encàrrecs, controlar els germans petits que juguen... i, sobretot, si l’habitació d’estudi és compartida que hi hagi, entre els germans, el pacte de respectar el silenci en les hores de treball. És a dir, fer-los sentir que els pares valoren el temps del seu estudi com a molt important.

Les tècniques d’estudi, la planificació i l’organització del treball
Les tècniques d’estudi ajuden a fer el treball amb menys esforç i amb resultats d’acord amb el nivell intel·lectual de cada estudiant.

Les tècniques bàsiques que un estudiant ha de conèixer són les que es refereixen al tractament de la informació escrita: el subratllat, l’esquema i el resum; també han de saber com planificar i elaborar un treball monogràfic, com prendre apunts; com llegir i interpretar gràfics; ha de conèixer estratègies per a enfrontar-se als exàmens; ha de conèixer algunes regles mnemotècniques, i ha de tenir un domini suficient de la lectura, tant pel que fa a la velocitat lectora com al grau de comprensió d’allò que llegeix. No hem d’oblidar que la lectura és l’eina principal per aprendre.

És cabdal saber planificar i organitzar el temps d’estudi, cosa que ha de fer en començar el curs amb un pla d’estudis, preferentment setmanal, quant es coneix l’horari de classes i les activitats extraescolars que faran. 
Una bona planificació ha de repartir el temps de forma equilibrada entre l’estudi, l’esbarjo i el descans. S’ha de respectar el temps de descans, que ha de ser d’unes 8 hores, especialment ara, quan s’està en etapa de creixement. Això ha d’obligar a fer un ús racional de la televisió, dels jocs d’ordinador, de les connexions a internet, etc. Els pares han de saber dosificar la quantitat d’activitats extraescolars, especialment si aquestes van en detriment del temps diari que, necessàriament, s’ha de dedicar a l’estudi de les matèries curriculars.

El dia a dia s’ha de planificar ajudat per l’agenda escolar. Les hores d’estudi s’han d’organitzar segons la dificultat de les matèries, la fatiga que produeixen les hores treballades i intercalant estones de descans. Els pares haurien de controlar la utilització d’aquesta eina d’organització personal i de comunicació amb l’escola.

La voluntat i la constància són claus per a l’estudi
Un estudiant per aprendre ha de tenir la voluntat, les ganes de fer-ho i posar l’esforç i els mitjans per aconseguir-ho. La voluntat és com el motor d’una persona, la força que empeny a realitzar o no una cosa i allò que dona la motivació per afrontar-la o rebutjar-la sense rebre cap pressió externa. Amb voluntat, es multiplica el que tenim, però sense voluntat, sovint, es perden totes les possibilitats.

El més gran i extraordinari que requereix la nostra voluntat és la constància. Tots, joves i adults, estaríem disposats a realitzar un acte heroic en un moment determinat, però hem de pensar que la heroïcitat que se’ns demana és la de complir el nostre deure cada dia:

 • no defallir davant les dificultats,
 • sostenir i alimentar les motivacions necessàries per no caure en el desànim o en la rutina,
 • descobrir nous al·licients per seguir avançant malgrat les dificultats.


Hi ha una estratègia que ha ajudat moltes persones. En primer lloc, alimentar les nostres decisions amb una il·lusió renovada, voler destacar-se amb el propi projecte de vida, no acontentar-se amb les coses a mitges. És cert però, que un projecte tan ambiciós com és el de la nostra vida no s’aconsegueix en un dia, però també és cert que sense aquest dia, cada dia, no s’aconsegueix mai. I, el fet que puguem aprendre i assolir coses noves diàriament és el que estimula i dona sentit a la nostra vida. 


Algunes recomanacions per als pares
Insistir en la planificació i l’esforç. Sense un aprofitament racional del temps, sense esforç, sense atenció a classe i sense dedicació a casa, no hi poden haver aprenentatges sòlids possibles.

Algun corrent pedagògic de fa algunes dècades que parlava d’aprendre jugant, sense esforç, sortosament ja està superat. Actualment, la pedagogia compta amb les noves tecnologies, recursos didàctics i metodologies que fan que l’esforç sigui assumible i els continguts més fàcils d’assimilar.

És vital aconseguir l’hàbit de la lectura, llegint una mica cada dia. La lectura ens obre a nous horitzons, esperona la nostra creativitat i ens fa viatjar per mons desconeguts; consolida les nostres habilitats lectores i facilita que el nostre vocabulari sigui cada cop més extens i la nostra expressió oral més fluïda.

Serà més fàcil que els fills trobin gust a la lectura si a casa veuen que els seus pares gaudeixen llegint i ho fan com una activitat habitual.

Els pares han de tenir en compte:
 • Supervisar i orientar la planificació i organització de l’estudi.
 • Controlar l’agenda escolar cada dia.
 • Revisar el treball que es realitza cada dia i comprovar la seva assimilació, però, mai fer-li els deures i treballs.
 • Mostrar una actitud pacient a l’hora de veure els progressos en l’aprenentatge.
 • Valorar l’esforç del fill més que els resultats. Un fracàs no s’ha de convertir ni en un drama ni en una font de retrets, ha se ser una oportunitat per a la reflexió i anàlisi de la situació.
 • Davant d’un rendiment baix, esbrinar amb l’escola si és un problema de capacitat, de baix nivell de comprensió lectora, de poca base de coneixements, de falta d’esforç, de problemes visuals o auditius, etc.
 • Mantenir un contacte de confiança amb l’escola per fer el seguiment dels progressos del fill i per si sorgeixen problemes.
 • Adequar les condicions ambientals físiques de l’estudi a casa en la mesura en que sigui possible.
 • No comparar els resultats amb els dels seus germans, amics... Cada fill és una persona diferent i única. Evitarem rivalitats i enveges.
 • Mantenir els fills al marge de possibles tensions familiars.
 • Fer l’esforç de encomanar-li una visió positiva, esperançada i optimista de la vida.
 • No projectar sobre els nostres fills les frustracions pròpies (estudis no aconseguits, problemes econòmics, de relació familiar, ajudes que no es van tenir, etc). Fugir dels retrets.
 • No facilitar ajudes extraescolars per sistema, si no és del tot necessari.
 • I, en general, actuar amb sentit comú, afecte i grans dosis de paciència.

**********************
Aquestes orientacions han estat extretes de
BLANQUET, Jesús. Tècniques d’estudi, Barcelona: Ediciones del Serbal, 2012.

Per si necessiteu reproduir la portada del llibre:
http://www.edicionesdelserbal.com/libro.php?pag=tecniques_destud_recursos_basics_per_estudiar


Jesús Blanquet és Llicenciat en Filosofia i Ciències de l’Educació per la Universitat de Barcelona. Compta amb una llarga trajectòria i experiència professional en el món de l’educació on ha exercit com a docent, orientador i directiu                           
És autor de diverses obres en l’àmbit de la didàctica i de l’orientació: Tècniques d’estudi; El meu quadern de les paraules, i el Projecte Avança, que consta de quatre llibres que ofereixen propostes de formació per a les tutories amb adolescents de secundària.                                                                                                                                                                                                     
Avanzar en valores, proposa valors ètics, de convivència i de comportament a joves adolescents, i també els ofereix als pares i educadors que desitgin compartir amb ells l’apassionant experiència del seu creixement i maduració personal, mitjançant el diàleg i la reflexió.                                                                                                                                                                   
Totes aquestes obres estan editades en català y castellà per Ediciones del Serbal