5 d’octubre de 2013

Comunitat Educativa


C C A PA C                                                
Confederació cristiana
d'Associacions de pares i mares
d'Alumnes de Catalunya

                                        Informació per a mares i pares d'alumnes 
                                           de les escoles cristianes de Catalunya

SUMARI

Neix Comunitat Educativa (CE), un butlletí adreçat a tots els pares i mares de les escoles cristianes
• Exigim consens i estabilitat per a l’educació
• Família i Escola
• Necessitem voluntaris per a la lectura – Amb el llibre sota el braç
• Per a què serveix estudiar?
• "Com Ajudar els Fills a Estudiar (i fer els deures del col.le!)", a l'abast de tothom
• Catalunya impulsa el Pla d'atenció integral a les persones amb TEA i a les seves famílies
• Orientacions per al nou curs escolar
• Pelegrinatge de les famílies a la tomba de Sant Pere
• Dia a dia de les escoles i les institucions
• Segueix l'actualitat religiosa des de Catalunya

Feu-lo arribar a tots els pares i mares

Neix Comunitat Educativa (CE), un butlletí adreçat a tots els pares i mares de les escoles cristianes

Aquest que teniu a les mans –o a la pantalla de l’ordinador- és el primer número de Comunitat educativa (CE), un butlletí elaborat per la Confederació Cristiana d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (CCAPAC) que, quinzenalment, vol arribar a tots els pares i mares dels vostres centres.

El naixement de CE no representa, però, la mort de l’InfoAPAs, el tradicional butlletí adreçat a les AMPAs, el qual se seguirà publicant periòdicament, tot i que passarà a estar dedicat exclusivament a aquells aspectes organitzatius i de gestió d’interès per als membres de les AMPAs i les seves juntes.

Sigui com sigui, perquè volem que la difusió d’aquest butlletí arribi cada cop a més gent, us volem demanar que reenvieu Comunitat educativa a través de les llistes de distribució pròpies o que el feu públic a les webs pròpies o dels vostres centres.

Aprofitem també l’avinentesa per demanar-vos encaridament a les AMPAs que feu arribar a la CCAPAC totes les activitats que organitzeu i que considereu d’interès, ja que en aquestes pàgines.estarem ben complaguts de fer-ne difusió 

Us volem agrair la col·laboració per avançat i, sobretot, la feina que dueu a terme malgrat les dificultats i obligacions.

Manifest de la CCAPAC

Exigim consens i estabilitat per a l’educació

Davant la proposta d’una nova llei orgànica per regular el sistema educatiu que promou el govern de l’Estat, la CCAPAC -en representació de les mares i pares d’alumnes de les 403 escoles cristianes de Catalunya-, ha fet públic el manifest Exigim consens i estabilitat per a l’educació, que trobareu a la pàgina de la CCAPAC (www.ampas.cat) o directament http://dom.cat/8ja.

El manifest demana un diàleg previ amb tota la comunitat educativa abans de qualsevol reforma legal important; l’exclusió de l’educació i les seves normes bàsiques del joc polític partidista; estabilitat normativa del sistema educatiu que permeti la millora continuada de la qualitat en l’educació des de cada escola, i respecte a la singularitat dels trets diferencials del nostre país, en especial la llengua, com a element per potenciar la integració i la cohesió social.

Confederació cristiana d'associacions de pares i mares d'alumnes de Catalunya (CCAPAC)
Amb la col.loboració de Fundació Escola Cristiana de Catalunya.


Comunitat educativa  Informació per a mares i pares d’alumnes de les escoles cristianes de Catalunya


Us encoratgem a participar i fer ben visible aquesta campanya

  •  projectant l’audiovisual a les reunions d’inici de curs amb els pares i mares i enllaçant-lo a les vostres webs
  • difonent el manifest i el cartell entre tota la comunitat educativa de l’escola
  • fent l’adhesió formal al manifest des dels òrgans de govern del centre (a través de l’enllaç web).


Web del departament d’Ensenyament

Família i Escola                                                                                   

Fomentar l’hàbit de la lectura

La lectura és un instrument fonamental en el procés de coneixement i de maduració personal dels vostres fills. Les bones lectures poden deixar empremta, desperten aficions i interessos nous, eduquen la sensibilitat, faciliten el desenvolupament de la fantasia i de la creativitat, ens proporcionen nous coneixements i ens ajuden a entendre altres formes de viure i de pensar. D'altra banda, els bons lectors acostumen a ser bons estudiants, mostren més disposició a atendre les explicacions, es concentren més, augmenten la capacitat de retenir i memoritzar, i comprenen i assimilen amb rapidesa els conceptes nous.

Despertar l'hàbit lector

Aconseguir que els vostres fills obtinguin l'hàbit de lectura depèn, en gran mesura, de la vostra tasca. L'escola té un paper molt important en l'aprenentatge i el foment de la lectura dels vostres fills, però el gust per llegir va més enllà i no es podrà aconseguir plenament sense la vostra col·laboració. És important fomentar la lectura en els nens des dels primers mesos de vida i acompanyar-los en tot el procés.
Tot seguit us presentem una sèrie de recomanacions que us poden ajudar a aconseguir que els vostres fills trobin el gust per la lectura:

1. Intenteu que us vegin llegir a casa. Aquest és el primer pas que heu de fer com a pares: el contagi           més eficaç és l'exemple.

2. Llegiu en veu alta als vostres fills quan són petits. D'aquesta manera l'infant associarà els llibres             amb una experiència de benestar i despertareu en ells l'emoció i l'interès cap als llibres.

3. Practiqueu la lectura de deu a vint minuts cada dia amb ells. És més beneficiós llegir un temps curt   cada dia que no pas llegir una hora seguida un cop a la setmana. A més d'ajudar-los a desenvolupar   l'hàbit lector, els vostres fills us agrairan aquesta estona de dedicació i acompanyament diari.

4.Valoreu el vostre fill quan estigui llegint, d'aquesta manera el motiveu perquè ho segueixi fent i consolideu el seu hàbit lector.

5. Cal que tingueu a casa llibres que els interessin perquè són l'instrument més poderós per convidar a la lectura. Els vostres fills han de descobrir que es llegeix per aprendre, però també per passar-ho bé, per plaer i per distracció.

6. És important que disposeu d'un lloc agradable per llegir amb llum adequada, amb tranquil·litat i sense sorolls que poden distreure la lectura.

7. Ajudeu-los a planificar un temps per a la lectura i penseu que fora de casa també hi ha llocs i moments per llegir: a la biblioteca, a l'autobús, a la consulta mèdica…

8. Doneu-los a conèixer altres formats, com els llibres digitals, els blogs, les pàgines web… com una manera diferent d'acostar-se a la lectura.

9. Interesseu-vos per les seves lectures de classe i compartiu-les amb tanta naturalitat com pugueu, sense convertir-les únicament en un deure escolar.

10. Feu amb ells activitats al voltant dels llibres, com ara dibuixar sobre els personatges dels llibres que llegeix, anar al teatre o al cinema a veure obres relacionades amb llibres.

11. Mireu amb els vostres fills pel·lícules basades en llibres. Quan alguna pel·lícula els agradi molt, aprofiteu per explicar-los que està basada en un llibre que inclou moltes més coses que no apareixen en la pel·lícula per falta de temps. Podrà ser una motivació per a la lectura.

Biblioteques

Una de les maneres de fomentar el gust per la lectura en els vostres fills és visitant de forma habitual alguna de les biblioteques que tingueu a prop de casa i participant en les nombroses activitats que s'hi organitzen al voltant dels llibres. La principal funció de les biblioteques és la d'acostar el món dels llibres a tota la població realitzant una funció informativa, educativa i de lleure, i oferir eines i recursos diversos.Existeixen diferents tipus de biblioteques on podeu anar amb els vostres fills. Les biblioteques públiques ofereixen espais acollidors per als nens i organitzen moltes activitats per acostar-los al món dels llibres, com “contacontes”, presentació de llibres pels seus autors, jocs o titelles que fan referència a personatges de relats, exposicions al voltant de festes populars i diades, espai familiar per debatre al voltant d'algun conte explicat... També són un bon espai perquè els nostres fills estudiïn, facin deures o treballs escolars, cerquin informació als llibres o Internet... A més, s'hi pot utilitzar el servei de préstec de llibres, música, cinema, etc. Les biblioteques escolars tenen una finalitat clarament educativa. Els seus usuaris són, principalment, els alumnes i els docents, però algunes també estan obertes a tot el barri fora de l'horari escolar. En molts centres, també s'hi organitzen activitats per despertar l'hàbit lector.

A continuació, us oferim algunes recomanacions per fomentar l'ús de les biblioteques en els vostres fills:

1.Acompanyeu-los a la biblioteca perquè s'acostumin a veure i escollir llibres ajudats per vosaltres o per una persona especialista, perquè coneguin aquest espai de lectura i treball.

2.Participeu amb els vostres fills en les activitats de dinamització de la lectura que s'hi organitzen: contacontes, tallers, exposicions...

3.Col·laboreu amb la biblioteca del centre educatiu dels vostres fills (en el manteniment del fons de llibres, en la gestió del préstec tant en horari escolar com extraescolar, en activitats concretes que es puguin organitzar com els contacontes…)

4. Ajudeu-los a tenir la seva pròpia biblioteca a casa, regalant llibres pels aniversaris i celebracions, fomentant que els comprin amb els seus estalvis... D'aquesta manera crearan un vincle afectiu amb els llibres i aprendran a cuidar-los.

5. Animeu-los a fer-se socis de la biblioteca del barri o del poble. D'aquesta manera descobriran que, a més de ser un espai on poden anar a estudiar, a llegir... també pot ser un espai de socialització.

Llibreries

Les llibreries de Catalunya, a més de distribuir llibres i altres publicacions, tenen la funció d'apropar la cultura als ciutadans. Hi ha llibreries que pertanyen a grans cadenes comercials, on podem trobar milers de títols diferents. Però també hi ha llibreries petites i independents, especialitzades, en alguns casos, en una temàtica concreta (còmic, viatges, cinema, científiques...).

Quan visiteu una llibreria, trobareu professionals especialitzats que us poden orientar sobre quins són els títols més adequats per als vostres fills, ja que coneixen de primera mà les preferències d'infants i joves i quines novetats o clàssics de la literatura els poden motivar més per convertir-los en futurs lectors. A més, moltes d'aquestes llibreries, organitzen activitats de foment de la lectura, presentacions de les darreres novetats, lectura de poemes, de contes... i es converteixen en punt de relació de persones amb els mateixos interessos.

A continuació us oferim algunes orientacions sobre l'ús que en podeu fer, de les llibreries:

1. Visiteu llibreries amb els vostres fills. Si vosaltres gaudiu anant a una llibreria i fullejant llibres, els nens de ben segur que aprendran a valorar aquests moments i també aprendran a escollir els seus propis llibres.

2. Compreu còmics i tebeos als vostres fills. Poden ser un primer pas per acostar-se als llibres i servir de pont cap a altres lectures.

3. Participeu amb els vostres fills en les activitats culturals que organitzen les llibreries per fomentar el seu interès en tot allò que envolta el món dels llibres.

Educació socioemocional

L'educació socioemocional consisteix a ensenyar els fills a ser capaços de reconèixer les seves emocions i les dels altres, a saber-les expressar, utilitzar i controlar de manera positiva. És així que podran adquirir unes adequades actituds personals que els ajudaran a mantenir unes bones relacions amb els altres i a viure en societat.

És important que els vostres fills sàpiguen que una emoció és una reacció que sorgeix de manera espontània i automàtica davant d'alguns fets, imatges... i que sovint va acompanyada de reaccions corporals com el canvi de l'expressió facial, suor… En principi, no hi ha emocions bones ni dolentes; totes són útils i necessàries, ja que tenen la seva funció i aporten informació valuosa sobre un mateix. El que és important és saber-les gestionar.

Seguir llegint...


Implicar els fills en les tasques familiars incrementa la seva responsabilitat i contribueix al seu desenvolupament personal

L’encàrrec és una eina educativa que ajudarà als infants i adolescents a tenir una actitud de cooperació i participació, adequada per fomentar la responsabilitat.

La llar és de tota la família, si bé el pare i la mare són els que n’han d’organitzar el bon funcionament, aconseguir una bona convivència i que els que la formen, els fills i filles, siguin persones íntegres, capaces de saber conviure amb els altres.

Seguir llegint...

Feu-ne difusió entre els vostres coneguts!

Necessitem voluntaris per a la lectura – Amb el llibre sota el braç     

El proper curs, la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC) endega novament el projecte Amb el llibre sota el braç, que té com a objectiu motivar i potenciar la lectura dels nens i nenes a través de l’acompanyament individualitzat. Per poder tirar endavant aquesta iniciativa, però, és necessària la participació del màxim nombre de voluntaris que n’intervinguin en el desenvolupament. Per aquest motiu, us preguem que en feu difusió entre els vostres coneguts, especialment entre aquells que hi poden estar interessats.

Els voluntaris, preferentment mestres i professors jubilats, hi haurien de dedicar un mínim d’una hora setmanal -al centre dels nens i nenes- durant el curs escolar, i disposaran de diferents materials per desenvolupar la seva tasca, alhora que rebran una sessió de formació inicial i sessions d’avaluació i seguiment.

Informació general del projecte i del que implica ser-ne voluntari:

http://blogs.escolacristiana.org/llibresotaelbrac/

Formulari d’inscripció de voluntaris:

https://docs.google.com/forms/d/1MJ9bpILVkp4lzfVWYwGT_q6w78Qlj_SPJeOWQUev5kY/viewform

Més informació:


  • Notícia publicada a Catalunya Cristiana: informació
  • Notícia publicada a Catalunya Religió: http://www.catalunyareligio.cat/articles/45061


Per a què serveix estudiar?                                                                 

Coincidint amb l’inici del curs, el pedagog Gregorio Luri penjava, sota aquest mateix títol, la següent nota al seu blog:

En el libro de la periodista Amanda Ripley The Smartest Kids In The World, una joven norteamericana que está pasando un año en Finlandia, pregunta a sus compañeras de clase: “¿Por qué trabajáis tanto?”. Las estudiantes le dirigen una mirada de extrañeza. "¡Porque esto es un instituto!”, le contesta una. La otra le pregunta a su vez: “¿De qué otra manera puedo ir a la universidad y conseguir un buen trabajo?”.

Hace pocos días me preguntaban en una entrevista en una radio para qué sirve estudiar. Le contesté a la periodista que preguntas como esa ponían de manifiesto la gravedad de nuestros males educativos con mucha más claridad que los pobres resultados de nuestros alumnos.

Se quedó con la boca abierta y durante unos segundos, que son interminables en la radio, me miró como se debe mirar a un extraterrestre. Yo interpreté su perplejidad como una confirmación de mis palabras.

Sovint, i de moltes maneres, hem insistit que l’escola necessita un clima de confiança per poder fer bé la seva feina. Confiança de la societat en què està inserida i a la qual serveix, i confiança, molt especialment, dels alumnes i les seves famílies. Una espiral de confiança que es malmet si falla qualsevol de les baules.

La cultura del dubte potser ha anat massa enllà quan no només es dubta de l’eficàcia de l’escola, sinó de la necessitat de perseguir la seva finalitat -que és aprendre- i, per tant, estudiar. O és que algú pensa que tot aprenentatge és possible sense l’estudi?

2 d’octubre, a Abacus Balmes de Barcelona

"Com Ajudar els Fills a Estudiar (i fer els deures del col.le!)", a l'abast de tothom

Quan tot just comença el curs pot ser un gran moment per plantejar-se “Com Ajudar els Fills a Estudiar (i fer els deures del cole!)”. En aquesta xerrada trobareu resposta a les inquietuds més diverses, amb contes, anècdotes, situacions quotidianes, i també propostes que us resultaran interessants. Continguts que també formen part del llibre amb el mateix títol, publicat per Editorial Claret.

Una xerrada impartida per Juanjo Fernández (consultor pedagògic de la FECC), que forma part del catàleg de la CCAPAC (www.ampas.cat) i a la qual podeu assistir el dia 22 d'octubre a les 18.30h, a Abacus Balmes (Barcelona), gratuïtament, amb inscripció prèvia en aquest enllaç: http://is.gd/7s9ZgC

Catalunya impulsa el Pla d'atenció integral a les persones amb TEA i a les seves famílies

El Pla d’atenció integral a les persones amb trastorns de l’espectre autista (TEA) i a les seves famílies estableix un circuit per millorar la detecció precoç de l’autisme, el tractament especialitzat, el model organitzatiu assistencial, el sistema de derivació i el treball amb les escoles. També crea un marc d’actuació per facilitar la cohesió i complementarietat entre els diversos serveis de què disposa la Generalitat de Catalunya per atendre les persones afectades de TEA i les seves famílies.

El Pla està promogut conjuntament pels departaments de Salut, Ensenyament i Benestar Social i Família, i ha estat consensuat amb professionals i societats científiques de l’àmbit dels serveis sanitaris, educatius i socials. Dóna resposta a la Resolució 280/VIII del Parlament de Catalunya sobre la detecció precoç de l'autisme.

[Continuar llegint]

Orientacions per al nou curs escolar                                                   

El professor Jesús Blanquet és l’autor d’un article sobre orientacions escolars per al nou curs. En el citat article, Blanquet detalla, entre d’altres, els factors indispensables per estudiar, les actituds i motivacions o les condiciones emocionals, ambientals i físiques.

Considerem l’article d’un notable interès per a les famílies. És per això que ens plau d’adjuntar-lo juntament amb aquest butlletí.

26 i 27 d’octubre

Pelegrinatge de les famílies a la tomba de Sant Pere                          

Els propers dies 26 i 27 d’octubre tindrà lloc a Roma la trobada de Famílies amb motiu de l’Any de la Fe. La intenció del Pontifici Consell per a la Família, que organitza aquest acte, és que hi participin tots els membres de la família (esposos, avis i fills) per manifestar el goig de la fe que es viu en el si de la família cristiana.

Per poder-hi participar, cal inscriure’s a www.family.va abans del 30 de setembre. Per obtenir informació sobre l’esdeveniment, adreceu-vos a roma2013@family.va i, pel que fa a l’allotjament, cal adreçar-se a Peregrinatio ad Petri Sedem accoglienza@peregrinatio.va.

L’acte central de la jornada de dissabte, dia 26 d’octubre, és la trobada de pregària per a les famílies a la Plaça de Sant Pere i la professió de fe amb el Papa Francesc a les 17h. I el del diumenge, dia 27, la pregària del Sant Rosari a les 9.30h i la participació en l’eucaristia presidida pel Papa Francesc, amb la pregària final de l’Angelus.

La Delegació Diocesana de Família està a la vostra disposició per orientar-vos i coordinar el viatge i estades, així com per atendre qualsevol dubte de les famílies participants.

Dia a dia de les escoles i les institucions                                             

Una antiga alumna de l’Escola Pia Sitges, premi Carbonell i Gener

Júlia Piqué, alumna de 2n de batxillerat de l'Escola Pia de Sitges (2012-2013), ha guanyat el Premi Carbonell i Gener amb el treball de recerca La fotografia amateur a Sitges.

El Grup d' Estudis Sitgetans atorga aquests premis des de l'any 1982 per promoure entre els estudiants els estudis locals i per recordar la tasca intel·lectual de Josep Carbonell i Gener (Sitges 1897-1979), escriptor, polític i historiador.

Alumnes de l’escola Voramar de Barcelona, premiats al concurs La ciència al teu món

Dos grups d’alumnes de 4t d’ESO (curs 2012-13) de l’escola Voramar de Barcelona han estat premiats en el concurs de La ciència al teu món, una iniciativa d’un equip de científics de l’Institut de Biologia Evolutiva que treballa en el desenvolupament d’una plataforma de divulgació científica orientada a joves de 12 a 16 anys.

Els alumnes premiats han estat Mireia Mata, Laia Martí i Nicole Feliu, amb un treball sobre l’observació del cicle biològic de la papallona i el d’un humà, i Aina Lanuza i Ariadna Fresquet, amb una fotografia en què han volgut demostrar que el saber de l’ésser humà és tan il·limitat com el mateix univers.

Dues alumnes de Teresianes Ganduxer obtenen la distinció de les PAU

Dues alumnes de 2n de Batxillerat (curs 2012-13) de l’escola Teresianes Ganduxer de Barcelona, Clara Torrecilla i Alba Sala, han estat guardonades amb la distinció de les PAU, que concedeix el Departament d'Economia i Coneixement als estudiants de Catalunya que, en la convocatòria del mes de juny de les Proves d’Accés a la Universitat (PAU), han obtingut una qualificació igual o superior a 9.

L’escola Vedruna Vall – Terrassa inicia el seu projecte d’intercanvi amb el Quebec

El passat 17 de setembre van aterrar a l’aeroport de Barcelona cinc alumnes canadenques. Formen part d’un programa d’intercanvi entre Catalunya i el Quebec en què participa l’escola Vedruna Vall de Terrassa. Les noies han estat acollides per cinc famílies del centre i assistiran a l’escola durant tres mesos. Al segon trimestre, cinc alumnes catalanes aniran al Quebec per viure la mateixa experiènci

Segueix l'actualitat religiosa des de Catalunya                                    

Entra a la pàgina web o subscriu-te’n gratuïtament al butlletí:

http://catalunyareligio.cat/ca

www.catalunyareligio.cat

Àngels, 18, 6a | 08001 BARCELONA | Tel. 93 302 34 43 | Fax 93 317 45 04
ccapac@escolacristiana.org | www.ampas.cat 3